PRIVACY

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU 

Chính sách bảo mật dữ liệu này giải thích tính chất, phạm vi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách truy cập và người dùng (sau đây được gọi là "người sử dụng"), bởi Kapten & Son GmbH Alter Fischmarkt 12 tại 48143 Münster (được gọi là "nhà cung cấp") và cũng là đơn vị duy nhất có trách nhiệm thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu khách hàng với mục đích phù hợp với quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc liên quan đến bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ chúng tôi trong giờ làm việc từ 10:00 - 17:00 các ngày làm việc trong tuần qua số điện thoại +49 (0) 251 32359357 hoặc qua email ahoy@kapten-son.com.

Dữ Liệu Máy Chủ

Nhằm phục vụ mục đích kỹ thuật, những dữ liệu sau đây sẽ được thu thập khi truyền từ trình duyệt của người sử dụng đến chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website của chúng tôi (được gọi là file nhật ký máy chủ): - trình duyệt và số phiên bản bạn đang sử dụng - hệ điều hành - các trang web liên kết với trang web của chúng tôi (URL giới thiệu) - các trang web bạn ghé thăm - thời gian bạn ghé thăm - địa chỉ IP của bạn. Những dữ liệu vô danh này sẽ được lưu trữ riêng biệt với thông tin cá nhân bạn cung cấp, do đó sẽ không tiết lộ cho bên thứ 3. Những dữ liệu này được sử dụng nhằm mục đích thống kê và cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web cùng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân chỉ được thu thập và sử dụng bởi nhà cung cấp dưới sự đồng ý của người sử dụng. Hiển nhiên, dữ liệu cá nhân chỉ được lưu lại khi sử dụng dịch vụ, ví dụ như Tên, địa chỉ E-mail và số điện thoại, v.v để điền vào đơn đặt hàng. Để đặt đơn hàng trên hệ thống, những dữ liệu đã được thu thập (tên, email, địa chỉ, phương thức thanh toán) sẽ được sử dụng để thực hiện quá trình xử lý đơn hàng. Chúng tôi luôn đặt việc bảo mật dữ liệu ưu tiên lên hàng đầu. Do đó, vì lý do bảo mật, các thông tin không liên quan đến việc xử lý đơn hàng khi truyền đi sẽ luôn được mã hóa và không chuyển sang bên thứ 3. Bằng việc liên hệ với nhà cung cấp (thông qua phần liên lạc trên trang web hoặc qua email), chúng tôi lưu lại những dữ liệu cá nhân này cho mục đích xử lý yêu cầu của khách hàng đồng thời cũng được tái sử dụng cho lần phát sinh thắc mắc khiếu nại sau đó. Chúng tôi đã liên kết chặt chẽ và ký những hợp đồng ràng buộc chặt chẽ với các tổ chức cung cấp công nghệ nhằm đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu, phòng tránh việc sử dụng dữ liệu cho mục đích xấu, mất dữ liệu, hoặc rơi vào tay những đối tượng không được ủy quyền.

Chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ 3

Dữ liệu người dùng chỉ được chuyển tiếp cho bên thứ 3 dưới sự đồng thuận của người sử dụng. Ví dụ, khi dữ liệu cần được cung cấp để hoàn thành vấn đề liên quan đến giai đoạn xử lý đơn hàng, địa chỉ nhận hàng cần được chuyển giao qua đơn vị vận chuyển. Hoặc khi có yêu cầu cung cấp dữ liệu từ cơ quan pháp luật nhà nước Việt Nam có thẩm quyền. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ không được chuyển qua bên thứ 3 nhằm mục đích quảng cáo, tạo tài khoản để bán hoặc chuyển nhượng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi các thiết lập của bạn và làm cho trải nghiệm mua sắm của bạn thuận tiện hơn ví dụ bằng cách nhận ra thiết bị của bạn và nhớ tùy chọn và cài đặt của bạn. Cookies là các tập tin văn bản rất nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang web. Cookies cũng được sử dụng để thu thập dữ liệu sử dụng như thời gian của phiên giao dịch, các trang đã xem, nếu một giao dịch đã được thực hiện hoặc dữ liệu nhân khẩu học như nguồn gốc, giới tính và tuổi tác. Thông tin này được sử dụng cho mục đích phân tích và cho phép chúng tôi tạo ra những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho bạn. Cookie mà chúng tôi sử dụng không thu thập bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để theo dõi hoặc xác định danh tính cá nhân. Người sử dụng có thể vô hiệu hóa cookies bất cứ lúc nào trong mục cài đặt hệ thống của trình duyệt và xóa các cookies đang tồn tại. Việc vô hiệu các cookies không ảnh hưởng đến việc nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi, tuy nhiên, bạn sẽ không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng hỗ trợ trên trang web. Một số cookies sẽ bị xóa tự động khỏi ổ cứng sau khi kết thúc phiên làm việc.

Bản Tin

Trang web của chúng tôi cho phép người sử dụng đăng ký nhận bản tin. Theo định kỳ, các bản tin sẽ cung cấp cho người sử dụng những thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Để nhận bản tin, yêu cầu bạn phải có một email có hiệu lực. Chúng tôi sẽ kiểm chứng địa chỉ email người sử dụng cung cấp nhằm mục đích xác thực email thuộc quyền sở hữu của người dùng đã đăng ký. Khi đăng ký nhận bản tin, chúng tôi sẽ lưu trữ địa chỉ email cũng như thời gian bạn đăng ký. Điều này giúp người sử dụng nhận biết được địa chỉ email của mình có bị xâm hại bởi bên thứ 3. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào khác ngoài thông tin cần thiết cho mục đích sử dụng bản tin của chúng tôi, và sẽ không chuyển sang bên thứ 3. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào.

Thông Tin / Hủy / Xóa

Dựa trên nền tảng Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Liên Bang (Federal Data Protection Act - FDPA), người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Nếu người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu, xin lưu ý rằng người sử dụng hoàn toàn có quyền yêu cầu thực hiện những điều trên mà không bị ràng buộc trách nhiệm để lưu trữ những dữ liệu này.

Thay đổi bổ sung

Nhà cung cấp có quyền điều chỉnh chính sách bảo mật dữ liệu, thay đổi để phù hợp với tính pháp lý hoặc do sự thay đổi đến từ các dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu.